Istoric

Fondul Roman de Garantare a Creditelor Pentru Intreprinzatorii Privati este o institutie financiara nebancara infiintata ca societate pe actiuni, conform Legii 31/1990. Constituit in anul 1993, ca raspuns la cerintele obiective ale tranzitiei, Fondul a beneficiat de asistenta tehnica din partea unor institutii financiare de renume (Business Development Bank of Canada, Burgesforderugsbank Austria) si  se afirma ca factor activ in sustinerea si dezvoltarea sectorului privat.

MISIUNE

Sprijinirea intreprinzatorilor privati din Romania prin facilitarea accesului la finantare si prin oferirea de servicii de consiliere in afaceri, promovarea si implementarea de programe si produse noi. Acest lucru il realizam prin sprijinirea proiectelor de dezvoltare a afacerii pentru întreprinderile nou înființate și pentru întreprinderile fără istoric de creditare.

Impactul FRGC in economie se traduce prin prosperitatea si succesul unor firme de renume din  Romania din multiple domenii de activitate (farma, servicii IT, promovarea cercetarii si dezvoltarii tehnologice, etc) care, in calitate de clienti, au beneficiat de sprijinul, experienta si consultanta FRGC. Este primul fond de garantare infiintat in Romania si are la baza un management activ al garantiilor gestionate pe principiul calitatii si nu al cantitatii.

Ca o recunoastere a schemei de functionare si credibilitatii recunoscute international, FRGC a fost selectat sa acorde asistenta altor fonduri de garantare nou infiintate (in cadrul programului TACIS-Fondul de Garantare Odessa Ucraina, Fondul de garantare Garantiinvest din Republica Moldova sub egida guvernului Marii Britanii). In anul 2002, FRGC devine membru asociat a Asociatiei Europene a Fondurilor de Garantare (AECM) si incepand cu anul 2005 este membru cu drepturi depline a acestei organizatii internationale.

Impactul FRGC in economie se traduce prin prosperitatea si succesul unor firme de renume din  Romania din multiple domenii de activitate (farma, servicii IT, promovarea cercetarii si dezvoltarii tehnologice, etc) care, in calitate de clienti, au beneficiat de sprijinul, experienta si consultanta FRGC. Este primul fond de garantare infiintat in Romania si are la baza un management activ al garantiilor gestionate pe principiul calitatii si nu al cantitatii.

Ca o recunoastere a schemei de functionare si credibilitatii recunoscute international, FRGC a fost selectat sa acorde asistenta altor fonduri de garantare nou infiintate (in cadrul programului TACIS-Fondul de Garantare Odessa Ucraina, Fondul de garantare Garantiinvest din Republica Moldova sub egida guvernului Marii Britanii). In anul 2002, FRGC devine membru asociat a Asociatiei Europene a Fondurilor de Garantare (AECM) si incepand cu anul 2005 este membru cu drepturi depline a acestei organizatii internationale.

ISTORIA FRGCIP

1992

Primele autorizari in vederea infiintarii FRGCIP

În anul 1992 Guvernul Românei afirma necesitatea înfiintarii unei institutii de garantare a creditului si prin H.G. 225/10.09.1992 autorizeaza Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii sa demareze formalitatile necesare pentru înfiintarea Fondului Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzatorii Privati, sub forma unei societati pe actiuni. Guvernul Canadian decide sa sprijine crearea si dezvoltarea Fondului prin acordarea de asistenta tehnica finantata prin Canadian Task Force si asigurata de Banca Canadiana pentru Dezvoltarea Afacerilor. Specialistii bancii sosesc în România si încep sa dezvolte, împreuna cu expertii români, conceptul, procedurile de functionare, modelul financiar al Fondului, etc

1993

Infiintarea FRGCIP

FRGC SA - IFN este înfiintat în 1993 sub forma unei societati pe actiuni. Actionarii sai initiali sunt Agentia Nationala pentru Privatizare si banci române importante: Banca Româna pentru Dezvoltare, Banca Comerciala Româna si Banca Agricola. Consultantii canadieni asista Fondul la dezvoltarea structurilor organizationale si la realizarea recrutarii, selectiei si pregatirii personalului, atât în România, cât si în Canada.

1994

Emiterea primelor garantii

În 1994 FRGC SA - IFN începe sa functioneze si emite primele garantii. Burgesforderungsbank din Austria finanteaza procurarea de echipament IT pentru Fond si pregatirea personalului la sediul sau din Viena. Fondul semneaza acorduri de colaborare cu 6 banci, în afara actionarilor sai.

1995

Finantare prin programul PHARE

Comisia Europeana acorda FRGC SA - IFN finantare prin programul PHARE pentru realizarea campaniei de promovare. Fondul este inclus în programe financiare ale Guvernului României pentru sprijinirea IMM-urilor - ``Schema de subventionare a dobânzilor creditelor în cadrul HG 805/1994`` si ``Programul Financiar pentru Someri în cadrul Legii nr.1/1991``.

1996

Dezvoltarea FRGCIP

În perioada 1996-1997 bancile actionare îsi maresc participarea la capitalul FRGC SA - IFN si alte doua noi banci îsi exprima interesul de a deveni actionari (Banca ``Ion Tiriac`` si CEC). Rezultatele bune ale Fondului si modul eficient de functionare determina expertii de la Universitatea de Stat Ohio si firma de consultanta Graham&Bannock sa includa modelul FRGC SA - IFN în studiile lor ca un exemplu de buna practica. Fondul îsi înregistreaza noul capital social, cât si noii actionarii si semneaza un acord de colaborare cu o noua banca partenera, Banca Româneasca si începe sa ofere produse financiare noi, cum ar fi garantiile pentru capital de lucru, garantiile pentru scrisorile de credit.

1999

Colaborare Ministerul Italian de Comert Exterior

Datorita cunoasterii bune a mediului de afaceri din România, FRGC SA - IFN este selectat în 1999 sa implementeze un proiect initiat si cofinantat de Ministerul Italian de Comert Exterior - `` Interfata între Întreprinderile Române si Italiene`` (IRBI) care are ca scop dezvoltarea de contacte între întreprinzatorii italieni si cei români.

2002

Aderarea la AECM

În anul 2002 FRGC SA - IFN îsi prezinta activitatea în cadrul Adunarii Generale a membrilor AECM si, cu unanimitate de voturi, este primit ca membru asociat.<br /> Programul TACIS al Uniunii Europene selecteaza FRGC SA - IFN pentru acordarea de asistenta tehnica in vederea înfiintarii unui fond de garantare a creditelor in Ucraina. În conformitate cu termenii de referinta ai contractului, Fondul organizeaza si sustine la sediul sau cursuri de formare in domeniul garantarii creditelor pentru experti ucrainieni. Activitatea de consultanta si sprijinire a IMM -urilor desfasurata de FRGC SA - IFN este recunoscuta si prin includerea fondului in editia 2002 a publicatiei Centrului de Informare al Comisiei Europene asupra Extinderii, programului Phare si TACIS - ``Repertoarul de Adrese al Procesului Extinderii`` (The Enlargment Address Book), la capitolul Programe Nationale - Intreprinderi Mici si Mijlocii.

2005

Consultanta Republica Moldova

În anul 2005 FRGC ofera consultanta pentru înfiintarea si administrarea unui Fond de Garantare a Creditelor Rurale în Republica Moldova.

2007

Dublarea capitalului social

Pe fondul treansformarilor pentru a fi în masura sa raspunda cererilor venite atât din mediul bancar cat si din zona antreprenoriala actionarii au hotarât în 2007 dublarea capitalului social al societatii, tocmai ca o recunoastere a performantelor si contributiei semnificative în sustinerea activitatii bancare de creditare si de facilitarea accesului întreprinzatorilor privati la finantare.