Cadru legal

FRGC este o societate pe actiuni organizata in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale  nr. 31/1990. In acelasi timp , in conformitate cu noul cadru juridic creat prin Ordonanta Guvernului 28/2006 si Normele de Aplicare, FRGC este inregistrat ca o institutie financiara nebancara.

Acest nou statut consolideaza asemanarile cu o banca prin impunerea utilizarii de catre Fond a contabilitatii bancare precum si respectarea acelorasi norme – Regulamentul BNR 5 / 2002 privind sistemul de rating si de provizionare al creditelor.

Mai mult decat atat, prin Regulamentul BNR 1/2008 transformarea institutiilor financiare in banci este posibila.

Hotararea Guvernului nr. 830/2002

Hotararea Guvernului nr. 830/2002 privind regimul deductibilităţii fiscale a provizioanelor agenţilor economici, a bancilor, organizatiilor cooperatiste de credit si fondurilor de garantare.

Legea nr.93/2009

Legea nr. 93/2009 privind instirutiile financiare nebancare cu modificarile si completarile ulterioare.

Regulamentul nr. 5/2012 al BNR

Regulamentul nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

Reglementari contabile pentru agentii economici

Ministerul Finanţelor Publice, Reglementări contabile pentru agenţii economici, Editura Economică, 2002, ISBN 973-590-684-8