APIA

Colaborare privind finantarea capitalului de lucru pentru beneficiarii schemelor de sprijin implementate de APIA

Trimite-ne aplicatia ta

Finantarea:

Operatiunile de creditare pot interveni intre FRGCIP – IFN SA si fermieri pentru a facilita accesul la finantare al beneficiarilor schemelor de sprijin implementate de APIA:

 • Schema de plata unica pe suprafata;
 • Plata redistributiva;
 • Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;
 • Masura 10 – Agro-mediu si clima;
 • Masura 11 – Agricultura ecologica;
 • Masura 13 – Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri natural sau cu alte constrangeri specifice.

 

Criterii de eligibilitate clienti:

 • Sa fie constituit conform legii si sa desfasoare activitati legale, potrivit statutului sau de functionare sau a actului de constituire;
 • Sa fie eligibil pentru schemele de sprijin implementate de APIA;
 • Sa posede capitalul social minim prevazut de legislatia in vigoare;
 • Sa fie reprezentat de persoane care au calitatea juridica de a-si asuma obligatii in numele sau;
 • Sa prezinte documentele solicitate de catre FRGCIP – IFN S.A. si sa accepte verificarea informatiilor prezentate in documentatia de credit depusa;
 • Sa prezinte garantii acceptabile pentru FRGCIP – IFN S.A., precum si credibilitate pentru achitarea obligatiilor catre Fond;
 • Sa nu aiba instituite popriri active sau suspendate pe contul in care se va incasa subventia APIA;
 • Sa nu se afle in stare de insolventa, nefiind deschisa impotriva societatii nici o procedura de dizolvare, lichidare judiciara sau voluntara, reorganizare sau faliment;
 • Persoana juridica se incadreaza in clasa de risc general de creditare A,  B sau C, specificat in capitolul destinat Provizioanelor specifice de risc de credit;
 • Persoana juridica figureaza in CRC cu serviciul datoriei A sau B , cu sume mai mici de 50.000 LEI la momentul analizei;
 • Sa nu inregistreze datorii restante catre Bugetul general consolidat al statului mai mult de 60 de zile si mai mari de 500 de lei, al caror mod de plata nu a fost reglementat;
 • Persoana juridica nu figureaza in ultimele 12 luni in Centrala Incidentelor de Plati;
 • Persoana juridica nu se afla, la momentul solicitarii creditului, in litigiu cu FRGCIP – IFN S.A. si/sau alta institutie de credit/alta intitutie a statului, pentru neindeplinirea unor obligatii contractuale sau de alta natura, anterioare acestei solicitari.

 

Comisioane si dobanda

Comisioanele si dobanda constituie contravaloarea serviciilor ce se incaseaza de la solicitant pentru acordarea finantarii si gestiunea lunara a creditului. Dobanda se acumuleaza de la data primei utilizari a finantarii pana la data rambursarii integrale a finantarii, in termenii si conditiile prevazute in contractul de finantare.

 

Comisioanele percepute de FRGCIP sunt:

 • Comision de acordare/prelungire 0.5% – aplicabil asupra plafonului integral al finantarii
 • Comision de gestiune lunar 0,2%/an – aplicabil asupra plafonului integral al finantarii

 

Dobanda:

Nivelul maxim al dobanzii practicat de FRGCIP – IFN S.A. este de ROBOR6M + maxim 1.5% si se stabileste in functie de clasa de risc in care se incadreaza clientul, dupa cum urmeaza:

 • Clasa de risc A -> dobanda este ROBOR6M + 1%
 • Clasa de risc B -> dobanda este ROBOR6M + 1.3%
 • Clasa de risc C -> dobanda este ROBOR6M + 1.5%

 

Garantiile constituite pentru creditele acordate de FRGCIP – IFN SA, vor fi reprezentate de contracte de ipoteca mobiliara/cesiune de creanta prin care se vor ipoteca/cesiona in favoarea FRGCIP – IFN SA sumele cuvenite beneficiarilor in cadrul schemelor de sprijin implementate de APIA.

Totodata, vor fi incheiate contracte de ipoteca mobiliara asupra partilor sociale si contracte de fideiusiune cu actionarii/asociatii societatii care solicita finantare.

Valoarea creditului va fi de pana la 85% din suma cuvenita beneficiarilor pentru schemele de sprijin implementate de APIA.